החוק להגברת האכיפה

מה חשוב להבין על החוק להגברת האכיפה

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה בא להסדיר את תחום דיני העבודה ולתת כלים יישומים לאכיפת החוקים. במסגרת החוק הוגדרו סמכויות מפקחי העבודה ונהלי עבודתם. החוק להגברת האכיפה הסמיך את מפקחי העבודה הבכירים לפרסם את שמות המעסיקים שעברו על החוק ולהטיל עליהם עיצומים כספיים,בהתאם לחומרת מעשיהם. עוד כולל החוק הסדרה החובות החלות על מזמין השרות לפקח על הקבלן שהתקשר איתו ולבצע בדיקה מדגמית של השכר המשולםלעובדי הקבלן המבצעים את השירות, כמו גם את אחריותו של המזמין כלפיהם.

עיצומים כספיים ועירעורים

מינהל האכיפה וההסדרה, במשרד העבודה, הרווחה והשירותיים חברתיים, יכול בהתאם לחוק לתת לתאגיד קנס של בין 5,000 ₪ לבין 35,000 ₪ לכל עבירה חד פעמית ובודדת עבור כל עובד. החוק להגברת האכיפה הגדיר, כי עבירות נמשכות או חוזרות יגררו אחריהן הגדלה של הקנס. כאשר העבירות בוצעו למספר עובדים הרי שהעיצומים יוכפלו על כל עובד. טרם הטלת העיצום, מינהל האכיפה וההסדרה מחויב להודיע למעסיק על החוק שהופר ולקבל ממנו תגובה בכתב. גם לאחר קבלת ההחלטה למעסיק הזכות לערער בפני ועדת ערר. אם החליטה ועדת הערער כי היא מקבלת את עמדתו של מנהל האכיפה וההסדרה, המעסיק יכול לערער על ההחלטה, בפני בית הדין האזורי לענייני עבודה.

קבלני משנה

לאחר הטלת העיצומים, מנהל האכיפה וההסדרה מפרסם באתר האינטרנט הודעה על העיצום, כולל את הפרטים של המעסיק, אלו דיני עבודה הופרו ומהו סכום העיצומים שניתן כדין. כחלופה לעיצום כספי, המנהל רשאי לתת התראה מנהלית, שלאחריה עבירה חוזרת בשנתיים הקרובות, תגרור קנס כפול. העיצומים הכספיים אינם פוטרים מאחריות פלילית. החוק הגדיל את האחריות של מזמיני שירותים על פיקוח קיום חוקי העבודה של קבלני המשנה כלפי עובדיהם, עבור השירותים איתם הם מקושרים. החוק להגברת האכיפה הגדיר מקרים, בהם ניתן להחיל אחריות פלילית, מנהלית ואזרחית לעבירות של קבלן המשנה על מזמין השירות.

על החוק להגברת האכיפה עם מומחים לדיני עבודה

אם אתם זקוקים למידע נוסף על החוק להגברת האכיפה ומשמעותו עבורכם כמעסיקים או מועסקים, כדאי לכם להתייעץ עם משרד עו”ד בונר רזגור. המשרד מתמחה בדיני עבודה ובעל ידע מקצועי וניסיון נרחב בניהול הליכים משפטיים ובייצוג של מעבידים ועובדים בתחום זה.

במהלך השנים טיפלנו בחברות רבות שנפתחו כנגדן הליכים מכוחו של החוק ואף הוטלו עליהם עיצומים של מאות אלפי ₪, לאחר התערבותנו, במקרים רבים בוטלו העיצומים ו/או הופחתו סכומם באופן משמעותי. משרד עורכי דין בונר רזגור מציע ללקוחותיו מגוון שירותים כגון, ייצוג בסכסוכי עבודה, ליווי חברות וועדי עובדים, ייצוג בגישורים, שימועים ועוד.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן