תביעות קבלן ליחסי עבודה

על תביעות קבלן ליחסי עבודה

תביעות קבלן ליחסי עבודה נובעות מקיום יחסי עובד מעביד במקום העבודה. יש להבדיל בין תביעות להכרה בקיומם של יחסי עבודה, כאשר העבודה נעשתה ע”י עצמאי שהוציא חשבוניות למעסיק, לבין תביעות של עובד שכיר של קבלן כוח אדם או קבלן שירותים שתובע את מזמין העבודה של החברה הקבלנית, על אי מילוי החובות החוקיות מצד החברה הקבלנית. בתי הדין לעבודה כבר הכירו בקיומם של יחסי עובד ומעביד, גם כאשר ההתקשרות מול העובד לא הייתה באמצעות תלוש שכר כשכיר אלא בתשלום כנגד חשבונית מס.

תביעה לקיום יחסי עבודה מלאים

כאמור, תביעות קבלן ליחסי עבודה יכולה להיות מוגשת על ידי קבלן עצמאי שרואה את יחסי העבודה כאינם הוגנים וסבור שמגיעות לו הזכויות הסוציאלית כעובד. כאשר בפועל ביצע הקבלן העצמאי עבודה של עובד שכיר לכל דבר ועניין, או כשהעבודה בחשבונית נעשית לשם התחמקות ממחויבות ליחסי עבודה, ניתן לפנות לבית הדין לעבודה

להגשת תביעה להכרה בקיומם של יחסי עבודה ולתשלום הזכויות הסוציאליות כעובד, לדוגמא פיצויי פיטורים והפרשות פנסיוניות. 

החוק להגברת האכיפה והקשר בין מזמין העבודה לבין עובד הקבלן

החוק להגברת האכיפה הסדיר את תחום דיני העבודה וסיפק כלים יישומים לאכיפת החוקים. הוגדרו סמכויות מפקחי העבודה ונהלי עבודתם. החוק להגברת האכיפה הסמיך את מפקחי העבודה הבכירים לפרסם את שמות המעסיקים שעברו על החוק ולהטיל עליהם עיצומים כספיים, בהתאם לחומרת מעשיהם. עוד כולל החוק הסדרת החובות החלות על מזמין השרות לפקח על הקבלן שהתקשר איתו ולבצע בדיקה מדגמית של השכר המשולם לעובדי הקבלן המבצעים את השירות ומוצבים בחצרו, כמו גם את אחריותו של המזמין כלפיהם. 

אחריות אזרחית

בתי הדין לעבודה יכולים להטיל על מזמין השירותים אחריות לתשלום זכויותיהם של עובדי הקבלן, מקום בו הקבלן לא שילם את הזכויות ונקבע כי מזמין השירות לא עמד בחובות הפיקוח המוטלות עליו בתאם לחוק להגברת האכיפה. מזמין השירות יכול להיות מחויב בהפרות של דיני העבודה

בנוגע לשכר מינימום, ניכויים אסורים מהשכר, איסור הלנת שכר, חופשה ודמי חופשה והעסקת נוער. גם תשלומים מכוח צווי ההרחבה באחריותו האזרחית של מזמין העבודה, בין היתר לדמי פנסיה, דמי הבראה, דמי חגים, תוספת יוקר והחזרת הוצאות נסיעה. 

תביעות קבלן ליחסי עבודה עם עו”ד מקצועי ומנוסה בתחום

 אם אתם זקוקים למידע נוסף לגבי תביעות קבלן ליחסי עבודה, או לגבי תביעות של עובדי קבלן נגד מזמין שירות, מומלץ  להתייעץ עם משרד עו”ד בונר רזגור. המשרד מתמחה בדיני עבודה ובעל ידע מקצועי וניסיון נרחב בניהול הליכים משפטיים ובייצוג של מעבידים ועובדים בתחום זה. משרד עורכי דין בונר רזגור מציע ללקוחותיו מגוון שירותים כגון, ייצוג בסכסוכי עבודה, ליווי חברות וועדי עובדים, כמו גם, ייצוג בשימועים ובפני וועדות משמעת וייצוג בהליכי משמעת בשירות הציבורי.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן